Internacionalizacija poslovanja Cantabile KK.03.2.1.16.0426

O projektu: Glavni problem koji se ovim projektom želi riješiti je nedovoljna konkurentnost tvrtke Cantabile na domaćem i inozemnom tržištu slastičarstva koja se prvenstveno ogleda u slaboj tržišnoj poziciji i neprepoznatljivosti / nepostojanju brenda tvrtke na ciljanim tržištima smrznutih monoporcija. Glavni uzrok je manjak ciljanih marketinških aktivnosti. Ciljne skupine projekta su: tvrtka Cantabile, zaposlenici tvrtke , te svi postojeći klijenti tvrtke Cantabile.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Povećana konkurentnosti Cantabile na inozemnom tržištu kroz sudjelovanje na međunarodnim sajmovima

Naziv projekta: Internacionalizacija poslovanja Cantabile KK.03.2.1.16.0426

Ukupna vrijednost projekta: 1.047.345,28 HRK

Iznos koji sufinancira EU: 348.468,75 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 1.11. 2020.- 1.11.2022.

 

Naziv poziva: Internacionalizacija poslovanja MSP-ova-Faza 2

Fond: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Operativni program: Konkurentnost i Kohezija 2014. – 2020.

Naziv korisnika: Cantabile d.o.o. za ugostiteljstvo i trgovinu

OIB: 07865774959

Adresa: Gulini 78, Šibenik

Kontakt osoba: Ante Gulin

Broj telefona: +385 98337 548

 

Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost tvrtke Cantabile d.o.o. i ne predstavlja službena mišljenja Europske unije.

 

Pročitajte više o financiranju ovdje: https://strukturnifondovi.hr/