Project: Innovations in the S3 areas of Cantabile

Glavni problem koji se ovim projektom rješava je nedovoljna konkurentnost tvrtke Cantabile na lokalnom, regionalnom, međunarodnom i globalnom tržištu koja proizlazi iz nedostatne organizacije poslovanja i procesa za potrebe provedbe i komercijalizacije inovativnog proizvoda – smrznute monoporcije Cheesecake i 10 različitih okusa.

Ciljane skupine su tvrtka Cantabile, koristi će imati i zaposlenici tvrtke – 57 koji će imati koristi (poboljšana znanja i kapacitete, razinu stručnosti te zapošljivosti od implementacije novih organizacijskih i tehnoloških unaprjeđenja procesnih inovacija unutar tvrtke – posebne koristi će imati 10 zaposlenika članova projektnog tima, odnosno minimalno bruto 4 novozaposlena na razini tvrtke).

Objectives and expected results of the project:: Svrha projekta, odnosno glavni cilj koji se projektom želi postići je komercijalizacija 2 inovativna proizvoda smrznutih monoporcija (10 okusa) i smrznutih monoporcija okusa Cheesecake na globalno, međunarodno, regionalno tržište i lokalno tržište kroz ulaganje u inovaciju procesa i organizacije tvrtke.

Naziv projekta: Inovacije u S3 područjima Cantabile, KK.03.2.2.06.0026
Total project value: 7.691.138,94 HRK
Iznos koji sufinancira EU: 2.748.827,15 HRK
Project implementation period:: 1.7.2020.-1.7.2022.

Call title:: Inovacije u S3 područjima
Fund: The project was co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund
Operational Program:: Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
User name:Cantabile d.o.o. for catering and trade
OIB: 07865774959
Kontakt osoba: Ante Gulin, +385 98 337 548

Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost tvrtke Cantabile d.o.o.

Read more about financing here: https://strukturnifondovi.hr/