Image Alt

Jačanje konkurentnosti tvrtke Cantabile ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju

O projektu: Glavni problem koji se ovim projektom želi riješiti je nedovoljna konkurentnost tvrtke Cantabile  na domaćem i svjetskom tržištu uzrokovana  nedovoljnim korištenjem zelenih i digitalnih tehnologije i odgovarajućih poslovnih modela.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Cilj projekta je povećati konkurentnost i otpornost kroz uvođenje naprednih zelenih i digitalnih tehnologija, te pratećih inovativnih poslovnih modela u  proizvodnom u  proizvodnom procesu i organizaciji poslovanja proizvodnje slastica. Ciljane skupine projekta su 12 novozaposlenih osoba na projektu, te tvrtka Cantabile sa svoja 52 postojeća zaposlenika.

Naziv projekta: Jačanje konkurentnosti tvrtke Cantabile  ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju

Total project value: 12.473.265,15 HRK

Iznos koji sufinancira EU: 3.895.083,03 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 01.09.2021. – 01.09.2023.

Naziv poziva: Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju

Fund: The project was co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund

Operativni program: Konkurentnost i Kohezija 2014. – 2020.

 

Naziv korisnika: Cantabile d.o.o. za ugostiteljstvo i trgovinu

OIB: 07865774959

Adresa: Gulini 78, Šibenik

Kontakt osoba: Ante Gulin

Broj telefona: +385 98337 548

The content of this website is entirely responsibility of Cantabile d.o.o. and does not represent the official opinions of the European Union.

Pročitajte više o financiranju ovdje: https://strukturnifondovi.hr/